’Proletariatets diktatur’ fra Marx til Lenin

100,00 kr

På lager

Hal Draper: ’Proletariatets diktatur’ fra Marx til Lenin

Nyt syn på Proletariatets diktatur

Man kan vist roligt sige, at Proletariatets diktatur har været et forkætret udtryk i historien. Hvad enten man nu tænker på socialismens, kommunismens eller den almindelige borgerlige historie. Den franske revolution handler om guillotinering af adelen og den russiske om nedslagtning af kulakker, og udtrykket Proletariatets diktatur tilsvarende associationer. Udtrykket er godt nok blevet anvendt af Marx – men har en ganske anden betydning.
Kan Lenin, Trotskij, Kautsky og andre fremtrædende marxister da have misforstået, hvad Marx mente med udtrykket ’proletariatets diktatur’? I denne fængslende undersøgelse skræller Draper alle lag af misfortolkninger væk og viser, at de faktisk misforstod udtrykket. På baggrund af de forvrængede opfattelser skaber Draper derefter en ny og gennemarbejdet ideologisk struktur.
Han viser, hvorfor og hvordan senere marxister afviger fra Marx’ hensigter. I et indledende kapitel opsumerer han Marx’ oprindelige synspunkter, og i de efterfølgende opsporer Draper konsekvent det (mis)brug af udtrykket, som marxister og marxologer har gjort sig skyldig i. Han viser, hvordan venstre- og højrefløjen har angrebet Marx for at retfærdiggøre egne ideologiske ærinder og handlinger. På denne måde er der opstået indviklede ’marxistiske’ teoretiske teorier – men de befinder sig langt væk fra Marx’ egne forestillinger, der bevæger sig i retning af en understregning af den demokratiske side af klassekampen.
Den amerikanske socialist Hal Draper (1915-90) er kendt for de fem bind Karl Marx’s theory of revolution, og trebindsværket Marx-Engels Cyclopedia. Pjecen Socialismens to ansigter er tidligere udgivet af forlaget Solidaritet. Drapers bøger er udkommet på Monthly Review Press

Anmeldelse: se biblioteskanmeldelsen på siden: Bedømmelser.

Vægt600kg

Bedømmelser

 1. Vurdering af Solidaritet den 16. marts 2018 :

  Kort om bogen
  Et nyt syn på et centralt begreb i marxismen. For læsere med interesse for marxisme i teori og praksis
  Beskrivelse
  Den amerikanske socialist Hal Draper (1914-1990) diskuterer den gængse tolkning af begrebet “proletariatets diktatur”. Da Karl Marx formulerede det første gang på tryk i 1850 svarede betydningen af ordet til den romerske republiks “dictatura” der var en vigtig institution i den romerske republik, der udøvede nødret i en begrænset periode. Draper påviser i sin omfattende analyse, hvordan Lenin og senere den revolutionære venstrefløj misbrugte begrebet, så det efterhånden udviklede sig til et kodeord for en særlig udformning af et totalitært diktatur, og dermed rensede socialismen for dens organiske rod i folkets masser
  Vurdering
  Draper er grundig i sin argumentation, og der er mange noter og litteraturhenvisninger. Sprogligt er den alment tilgængelig
  Andre bøger om samme emne
  Af forfatteren er tidligere udgivet Socialismens to ansigter, om socialisme fra oven og fra neden. Marxisme og anarkisme har samme målgruppe
  Lektørudtalelse
  Søren Brunbech

Tilføj bedømmelse

Tilføj en bedømmelse

*