Lars Lih

100,00 kr

På lager

Lenin var leder af  Ruslands Kommunistiske Parti og med i dannelsen af Sovjetunionen. Lenin var en revolutionær teoretiker og praktiker, som hurtig opnåede verdensberømmelse i 1917, da Oktober-revolutionen satte hans parti i spidsen for Ruslands fremtid.

I denne bog præsenterer Lars Lih en letforståelig, loyal men også en ny forståelse af Lenins tanker og liv.

Biografien er baseret på omfattende nye studier, som sætter Lenin ind i en sammenhæng med udviklingen i såvel det russiske samfund, som i den internationale socialistiske bevægelse.

Anmeldelse, se biblioteksanmeldelse på siden Bedømmelser

Vægt400kg

Bedømmelser

 1. Vurdering af Solidaritet den 16. marts 2018 :

  Beskrivelse
  Den amerikanske historiker Lars T. Lih, der har et omfattende forfatterskab bag sig om russiske forhold, vil i sit biografiske essay skitsere hovedtrækkene i Lenins livslange, heroiske slagplan. Vi følger Lenin fra hans politiske vækkelse, da storebroderen blev hængt for sin medvirken i et attentatforsøg mod zaren, og ser hvordan han tidligt udarbejder en marxistisk funderet vision om, hvordan fortroppen af den russiske arbejderklasse, ved at tilegne sig den videnskabelige socialismes ideer, kan stå i spidsen for en målrettet klassekamp der vil føre til en sejrrig verdensomspændende kommunistisk revolution. I skildringen af Lenins karriere frem til hans død i 1924, vil Lih påvise, hvordan Lenins politiske virke gennem de omskiftelige vilkår kan tolkes ud fra hans følelsesmæssige binding til denne, ifølge forfatteren, storslåede vision om et inspirerende klasselederskab. Mange noter, forslag til videre engelsksproget læsning og en del sort/hvide illustrationer
  Sammenligning
  Historikeren Niels Erik Rosenfeldts Lenin : en revolutionær fundamentalist, 2008, er nok det bedste bud, hvis man ønsker en objektiv beskrivelse af Lenins verdenspolitiske rolle
  Samlet konklusion
  Der er ikke mange biografiske fremstillinger af Lenin på dansk. Med denne får man en relativ ukritisk gennemgang af hans liv og virke, set gennem socialistiske briller
  Lektørudtalelse
  Søren Brunbech

Tilføj bedømmelse

Tilføj en bedømmelse

*