Mød Solidaritet på ARBEJDERHISTORIEFESTIVAL 21. MAJ

ARBEJDERHISTORIEFESTIVAL 2016 – ARBEJDERMUSEET 21. MAJ 2016

PROGRAM

Kl. 09.00 – 10.00: Morgenkaffe og Proletarisk Morgensang – syng med Janne Lærkedahl

Kl. 10.00 – 10.20: Overrækkelse af Arbejderhistorieprisen 2016,

Kl. 10.20 – 12.00: Festival-debatten: Vækst, klima og venstrefløjen: Nanna Højlund (næstformand, LO), Pelle Dragsted (MF, Enhedslisten), Jørgen Steen Nielsen, (klimajournalist og forfatter, Dagbladet Information), Pernille Rosenkrantz-Theil (MF, Socialdemokraterne)

Kl. 12.00 – 16.00: 20 foredrag (se nedenfor om de enkelte emner og foredragsholdere)

Kl. 16.00 – 17.00: Historisk begivenhed i kontrafaktisk belysning

FOREDRAGSOVERSIGT

*LO’s fejlslagne kampagne for Økonomisk Demokrati (ØD)

Indledere: Jonas Toubøl, ph.d.-stipendiat

*Det store håb der brast

Indleder: Søren Kolstrup, cand. mag, lektor emeritus

*Det kæmpende Danmarks radiostudie

Indleder: Morten Thing, dr. phil. emeritus

*Danske tysklandsarbejdere i Auschwitz 1943-45

Indledere: Olaf Erichsen, stud. hist, Marius Hansen, cand. mag og Therkel Stræde, lektor

*Brødrene Nielsen i kamp mod fascismen

Indleder: Albert Scherfig og Charlie Krautwald

*Arbejderbevægelsen og børnehaven.

Indleder: Anette Eklund Hansen, cand. mag, redaktør af tidsskriftet Arbejderhistorie

*Elevoprør og studenteroprør i Danmark

Indleder: Knud Holt Nielsen, historiker, ph.d.

*Kampen om Københavns arbejdere

Indleder: Martin Colerick, cand. mag. og Ask Holm, cand. mag.

*Tjenestepigernes kamp

Indleder: Dorthe Chakravarty, cand. mag i historie

*Mellem kors og klasse

Indleder: Lars Schädler Andersen, lektor i historie

*Kampen om den danske fagbevægelses sjæl

Indleder: Dino Knudsen, ph.d, forfatter

*Fra kald til lønarbejde.

Indleder: Nete Balslev Wingender, ph.d

*Bajere og solidaritet: Fodbold som arbejdersport

Indleder: Svend Rybner, historiker og journalist

*Talekor mellem to verdenskrige

Indleder: Astrid Orsleff Hansen

*Kold krig i køkkenet

Indleder: Iben Vyff, museumsinspektør

*Organisere, det kan de sgu, de kommunister!

Indleder: Katrine Madsbjerg, cand. mag i historie og filmarkivar

*Urban Hansen: partisoldaten, der blev overborgmester

Indleder: Iben Bjørnsson, ph.d.

*Clara Zetkin

Indleder: Birgitte Possing, professor, dr. phil.

*Kuppet i Chile

Indleder: Morten Lassen, lektor i dansk og historie, forfatter

Læg et Svar